O Fundacji

Barbara Wojciulewicz prezes Zarządu Fundacji
Liliana Gloger          członkini  Zarządu Fundacji

 

 

 

 

 

 

Fundacja „Kulturalne Kurpie” powstała pod koniec 2013 r. w Myszyńcu. Inspiracją do jej powołania było przekonanie, że istnieją niewykorzystane możliwości ożywienia życia kulturalnego regionu, a także promocji dziedzictwa kulturowego i jego zachowania dla przyszłych pokoleń.

Fundacja w swojej działalności łączy ideę kultywowania dorobku kulturowego Kurpiów z otwartością na to, co nowe i niekonwencjonalne.

Cele Fundacji:

 1. integrowanie społeczności lokalnej wobec wartości kulturalnych;
 2. upowszechnianie poezji, kultury i sztuki wśród społeczności lokalnych i grup środowiskowych tak, aby mogły lepiej budować i wyrażać swoją tożsamość poprzez działania artystyczne;
 3. wspieranie działań twórców młodego pokolenia w zakresie zdobywania świadomości artystycznej oraz rozwijania warsztatu artystycznego;
 4. wspieranie inicjatyw kulturalnych;
 5. poszerzanie kompetencji uczestnictwa w kulturze różnych grup społecznych, a zwłaszcza dzieci i młodzieży;
 6. promocja dziedzictwa kulturowego Kurpi Zielonych i jego twórców.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez działalność polegającą na:

 • inicjowaniu, organizowaniu i wspieraniu imprez artystycznych, w szczególności koncertów, konkursów, festiwali, wernisaży, wystaw i wszelkich akcji społeczno-artystycznych;
 • kreowaniu, wspieraniu oraz realizacji inicjatyw lokalnych służących powstawaniu kultury i sztuki, a także kultywowaniu i promocji dorobku kulturowego Kurpi Zielonych;
 • opracowywaniu i publikowaniu wydawnictw dokumentujących historię oraz życie kulturalne i artystyczne społeczności lokalnej;
 • współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, organami i strukturami administracji rządowej oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie wynikającym z celów Fundacji;
 • tworzeniu obywatelskich portali internetowych jako przestrzeni aktywizowania i inspirowania zachowań twórczych oraz budowania postaw otwartości i tolerancji;
 • organizowaniu warsztatów umiejętności artystycznych, a w szczególności sztuki żywego słowa i kreatywnego pisania;
 • fundowaniu stypendiów i nagród;
 • promowaniu nowych zjawisk w kulturze i niekonwencjonalnych przedsięwzięć artystycznych.

Siedziba
ul. Adama Chętnika 5, 07-430 Myszyniec

tel.: 698 645 367

e-mail:  kulturalnekurpie@wp.pl

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. 

konto nr: 44 2030 0045 1110 0000 0410 9300

KRS 0000479965